VALNÁ HROMADA 8.11.2016


POZVÁNKA

na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s., IČ: 60341335, konanou dne 8. 11. 2016 v 17.30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Pstruží na adrese Pstruží č. p. 93.

Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba mandátové komise, návrhové komise, dvou ověřovatelů zápisu
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Informace o hospodaření Spolku
  6. Informace o činnosti výboru a oddílů
  7. Modernizace sportovního areálu v Dubině
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení a schválení usnesení.
  10. Závěr

Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s.

Leave a comment