VALNÁ HROMADA 8. 4. 2019, 18 hod – pozvánka


POZVÁNKA

 

Na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s., IČ: 60341335, konanou dne 8. 4. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Pstruží na adrese Pstruží č. p. 93.

 

Program Valné hromady:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba mandátové, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Informace o hospodaření spolku
 6. Informace o činnosti výboru a oddílů
 7. Rekonstrukce sportovní areálu v Dubině
 8. Doplňující volba člena kontrolní komise
 9. Způsob naložení s pozemkem Spolku nad zastávkou Sever
 10. Diskuse
 11. Návrh a schválení usnesení
 12. Závěr

 

 

Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s.

Leave a comment