Projekt modernizace Dubiny


V roce 2016 byly zahájeny návrhové a v roce 2017 projekční práce Modernizace sportovního areálu Dubina, jejíž součástí bude nové multifunkční hřiště v rovině na místě současného travnatého se sklonem 7%, rekonstrukce klubovny na zázemí sportovců i veřejnosti (šatny, sprchy, záchody, klubovna, zastřešená terasa) a nový objekt s tribunou.

Leave a comment