VALNÁ HROMADA 27.3.2017


POZVÁNKA

na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s., IČ: 60341335,

konanou dne 27.3.2017 v 17.30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Pstruží na adrese Pstruží č. p. 93.

 

Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba mandátové komise, návrhové komise, dvou ověřovatelů zápisu
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Informace o hospodaření Spolku
  6. Informace o činnosti výboru a oddílů
  7. Rekonstrukce sportovního areálu v Dubině
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení a schválení usnesení.
  10. Závěr

Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží, z.s.

Leave a comment